Odgajateljice

Tena Zalović, mag. paed. soc.

Email: tena[at]cnzd.org

Socijalna pedagoginja Tena Zalović rođena je 1987. godine u Našicama. Diplomirala je 2012. godine  na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu i stekla naziv magistra socijalne pedagogije. Iskustvo u radu s djecom i mladima stekla je kroz praktični rad u sklopu studija, kroz stručno osposobljavanje obavljajući poslove zaštite djece i mladeži s problemima ponašanju u Centru za socijalnu skrb Našice, na radnom mjestu pomoćnika u nastavi u Trećoj ekonomskoj školi Zagreb, kroz volontiranje (u Udruzi Ambidekster i u Udruzi za inicijative u socijalnoj politici) te kroz edukacije u sklopu volontiranja. Ima završenu edukaciju iz (1) Procjene, planiranja i izvršavanja u provođenju maloljetničkih alternativnih sankcija i iz (2) Menadžmenta volontera, sustava kvalitete za volonterske programe i osiguranja kvalitete za pružanje socijalnih usluga.

 

Sanja Lukić, mag. psych.

Email: sanja.lukic[at]cnzd.org