Aktivnosti

Djeci i mladima u poludnevnom boravku osigurava se:

Podrška u obrazovanju
• instrukcije iz predmetnih područja (organiziranje volontera-studenata),
• pomoć u učenju i pisanju zadaće,
• upoznavanje s prikladnim metodama učenja

Organizirano provođenja slobodnog vremena
• radionice za razvoj socijalnih i komunikacijskih vještina,
• kreativne radionice,
• sportske aktivnosti,
• kulturni sadržaji,
• edukacija za rad na računalima

Tretmanski rad s korisnicima
• individualni
• grupni

Suradnja
• S roditeljima (redovito obavještavanje, individualni i grupni rad),
• S nastavnim i stručnim osobljem u školi (praćenje akademskog napretka i ponašanja)
• S relevantnim institucijama (CZSS, sud, Dom za odgoj djece i mladeži)

Obrok
• doručak
• ručak (topli obrok)
• užina