Dokumenti

Politika zaštite djece

Politika zaštite djece Centra za nestalu i zlostavljanu djecu utemeljena je na Konvenciji o pravima djeteta i u skladu je sa svim važećim zakonima i propisima u Republici Hrvatskoj. Provedbom navedene politike osigurava se zaštita djece i njihovih prava te osigurava prostor i uvjeti za optimalan razvoj svakog djeteta. Sadržaj Politike za zaštitu djece se odnosi na zajedničke vrijednosti, stavove, pravila ponašanja i korake koje je potrebno poduzeti kako bi se osigurala zaštita djece. Politiku zaštite djece dužni su provoditi svi djelatnici, volonteri i suradnici Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.

Vrijednosti i principi u radu s djecom

 • Na prvom mjestu su zdravlje, sigurnost i dobrobit djece
 • Svi postupci koji se poduzimaju moraju biti u najboljem interesu djeteta
 • Svi postupci moraju biti usmjereni na unaprjeđenje i moraju čuvati dobrobit i razvoj djece te im omogućiti puni rast i razvoj
 • U svakom trenutku se mora poštovati kultura iz koje dolaze te njihova religijska i etnička pripadnost
 • Potrebe djece se trebaju utvrditi i zadovoljiti kada god je to moguće
 • Svako dijete se mora saslušati i njegovo mišljenje se mora uzeti u obzir prilikom donošenja odluka koje utječu na njegov život i njegovu dobrobit
 • Svako dijete se treba potaknuti da sudjeluje u donošenju odluka koje utječu na njegov život i njegovu dobrobit te mu se mora pružiti pomoć i podrška u izražavanju svojih želja i potreba
 • Nije dopuštena ni u kojim okolnostima zlouporaba djece
 • Svi djelatnici Centra za nestalu i zlostavljanu djecu i volonteri su dužni zaštiti djecu s kojom rade u svakom trenutku
 • Svi djelatnici Centra za nestalu i zlostavljanu djecu i volonteri dužni su prijaviti svako kršenje dječjih prava
 • Svi partneri i suradnici Centra za nestalu i zlostavljanu djecu dužni su se pridržavati politike zaštite djece

Da bi se navedeno ostvarilo, djelatnici, volonteri i suradnici u kontaktu s djecom trebaju:

 • U svakom trenutku se odnositi prema djeci s poštovanjem, voditi računa o individualnim razlikama među djecom i štititi njihova prava i interese
 • U radu s njima uspostaviti odnos zasnovan na uzajamnom povjerenju i poštovanju
 • U radu s djecom cijeniti njihove stavove i mišljenja te ih poticati na izražavanje istih
 • Raditi s djecom na način da jačaju njihove kapacitete i sposobnosti i razvijaju njihove potencijale
 • Poduzimati korake koji su u najboljem interesu za dijete
 • Surađivati s roditeljima, skrbnicima i drugim odraslim osobama koje su važne za djetetov rast i razvoj a sve s ciljem osiguranja zaštite djece

Pravila ponašanja

 • Svi volonteri koji rade s djecom moraju proći odgovarajuću edukaciju za rad s specifičnom grupom djecom
 • Svi djelatnici i volonteri moraju biti svjesni situacija koje mogu predstavljati rizik i imati potrebna znanja i vještine upravljati tim situacijama te spriječiti štetu koja može nastati za dijete
 • Svi djelatnici su dužni planirati i organizirati rad, mjesto rada i uvjete rada tako da rizici za djecu budu svedeni na minimum
 • Djelatnici su dužni voditi računa da djeca ne budu nasamo s volonterima i drugim suradnicima
 • Djelatnici su dužni stvoriti klimu u kojoj će dijete moći otvoreno i slobodno razgovarati o problemima i teškoćama s kojima se susreću
 • Djelatnici su dužni osigurati da će neprimjereni postupci prema djeci imati odgovarajuće posljedice
 • Djelatnici su dužni kontinuirano razgovarati s djecom i potaknuti ih da otvoreno govore o svojim iskustvima u kontaktu s djelatnicima, volonterima i suradnicima
 • Djelatnici su dužni upoznati djecu s pravilima ponašanja te navedena pravila izvjesiti na vidljivom mjestu
 • Djelatnici imaju odgovornost osnažiti djecu, razgovarati s njima o njihovim pravima i obavezama te postupcima koje mogu poduzeti ukoliko se njihova prava krše

Djelatnici, volonteri i suradnici nikada ne smiju:

 • Udariti ili na neki drugi način fizički povrijediti ili fizički zlostavljati djecu
 • Zlostavljati djecu na bilo koji način (emocionalno, psihički, seksualno, ekonomski…)
 • Ni na koji način zloupotrijebiti djecu
 • Razviti neprimjeren fizički kontakt s djecom
 • Razviti seksualni kontakt s djecom
 • Razviti odnos s djecom koji bi se na bilo koji način mogao smatrati iskorištavajućim ili zlostavljajućim
 • Djelovati na način koji može biti zlostavljanje ili dovesti dijete u rizik da bude zlostavljano
 • Koristiti jezične izraze, davati prijedloge ili nuditi savjete koji su neprikladni, uvredljivi ili na bilo koji način ponižavajući
 • Ponašati se na način da postide, ponize, omalovažavaju ili degradiraju djecu
 • Postupati prema djetetu suviše osobno i pomagati djetetu u stvarima koje je on u mogućnosti samostalno uraditi
 • Opraštati protuzakonito, opasno ili nasilničko ponašanje djece ili sudjelovati u njemu
 • Diskriminirati, različito tretirati ili favorizirati određenu djecu

Kako vi se osiguralo ispunjenje gore navedenih obaveza, poduzeti će se sljedeće:

 • Osoblje, volonteri i suradnici upoznati će se s Politikom zaštite djeteta
 • Osoblje, volonteri i suradnici upoznati će se s Pravilnikom o kućnom redu
 • Osoblje, volonteri i suradnici upoznati će se s važećim zakonima, propisima i pravilnicima koji se bave zaštitom prava djece
 • Procedura zapošljavanja uključuje provjeru prikladnosti za rad sa djecom i mladima
 • Procedura uključivanja volontera uključuje provjeru prikladnosti za rad sa djecom i mladima
 • Svi podaci o djeci i mladima koji su uključeni u aktivnosti Centra biti će strogo čuvane i neće biti dostupne nikome osim djelatnika koji s djecom i mladima rade
 • Centar za nestalu i zlostavljanu djecu imati će u svom timu stručne djelatnike koji će biti zaduženi za detektiranje potreba djece i mladih te za prijavljivanje neprimjerenog ponašanja i postupaka prema djeci i mladima
 • Djelatnici su dužni surađivati s Centrom za socijalnu skrb i Policijom u cilju osiguranja zaštite djece i mladih
 • Djelatnici su dužni surađivati s roditeljima ili skrbnicima u cilju osiguranja zaštite djece i mladih
 • Djelatnici su dužni osigurati stručnu pomoć i podršku djeci i mladima u slučaju da su njihova prava na bilo koji način povrijeđena.

Download dokumenata: