Usmjeri SE!

O projektu

U okviru Poziva za prijavu projekata u području Širenja mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I, Centru za nestalu i zlostavljanu djecu odobren je projekt ” USMJERi se! – uključeni, sposobni, mladi, jedinstveni, educirani i ravnopravni! (UP.02.2.2.06.0260). Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020). Posredničko tijelo razine 1 je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a Posredničko tijelo razine 2 je Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Projekt je prijavljen u partnerstvu s Osnovnom školom Darda, Centrom za socijalnu skrb Beli Manastir, udrugom Projekt građanske demokratske inicijative i Romskim resursnim centrom. Program se provodi na području Osječko – baranjske, Virovitičko – podravske, Požeško – slavonske, Brodsko – posavske i Vukovarsko – srijemske županije. Predviđeno trajanje projekta jeod 1. travnja 2020. godine do 31. ožujka 2022. godine

U projektnim će aktivnostima sudjelovati djeca i mladi u riziku i s problemima u ponašanju te članovi njihovih obitelji, stručnjaci koji rade s djecom i mladima s problemima u ponašanju i volonteri.

Svrha projekta je širenje mreže socijalnih usluga na području Osječko – baranjske županije koje će se ostvariti putem sljedećih projektnih aktivnost:

 1. Otvorit će se poludnevni boravak u školi za djecu i mlade s problemima u ponašanju koji će sudjelovati u odgojno-obrazovnim aktivnostima i aktivnostima slobodnog vremena.
 2. Stručnjaci pomagačkih zanimanja će u sklopu multidisciplinarnog mobilnog tima pružati pomoć obiteljima u potrebi.
 3. Djeci i mladima bit će pružena psihosocijalna pomoć i podrška u svrhu osnaživanja lokalne zajednice i aktivne participacije u društvu.
 4. Educirati će se stručnjaci koji rade s ciljnim skupinama projekta čime se doprinosi razvoju specifičnih znanja i vještina svih uključenih, unaprjeđenju kvalitete života ciljnih skupina i povećanju njihove uključenosti u društvo.

Pokretanjem poludnevnog boravka, pružanjem usluga mobilnog tima, organiziranjem edukativnih aktivnosti i organiziranjem psihosocijalne podrške povećat će se uključenost u društvo skupina u riziku od socijalne isključenosti širenjem socijalnih usluga u zajednici te će se ojačati kapaciteti stručnjaka, odnosno doprinijet će se ispunjavanju općeg i specifičnih ciljeva poziva.


Multidisciplinarni mobilni tim

Problemi u obitelji zadaju vam puno briga i ne znate ih sami riješiti? Ako se ne možete sami nositi s tim, pozovite CNZD mobilni tim!

Multidisciplinarni mobilni tim omogućuje socijalno uključivanje i pružanje podrške obiteljima kojima je potrebna stručna pomoć, a zbog prometne udaljenosti, financijske situacije, straha od stigmatizacije i drugih ograničenja nisu u mogućnosti tu podršku zatražiti i dobiti od nadležnih institucija.

U okviru projekta USMJERi se! uspostavljen je multidisciplinarni mobilni tim, odnosno terenski rad stručnjaka koji su obučeni za posjete i savjetovanje obitelji koje su u potrebi za psihosocijalnom pomoći na području Osječko – baranjske županije.

Putem usluge mobilnog tima pruža se pomoć, podrška, usmjeravanje i poučavanje djece, mladih i njihovim obiteljima u lokalnoj sredini.

Mobilni tim čine socijalni radnik, psiholog i socijalni pedagog koji su spremni pomoći oko svakog problema ili poteškoće s kojima se suočavaju djeca i obitelji u današnje vrijeme.

Tko može koristiti usluge mobilnog tima?

Djeca, mladi i njihove obitelji na području OBŽ, koji imaju potrebu uključiti se u psihosocijalni savjetodavni rad. Stručnjaci mobilnog tima CNZD-a na vaš poziv dolaze u posjet obitelji i pružaju besplatnu pomoć.

Kada ću znati da je mom djetetu potrebna pomoć stručnjaka?

Kod djece koja pokazuju određene probleme u ponašanju, ili postoji rizik da će se problemi pojaviti u budućnosti, postoji zabrinutost da će u odrasloj dobi teže uspostavljati odnose s drugim ljudima, biti u sukobu sa zakonom, imati poteškoće s mentalnim zdravljem ili neke druge ozbiljnije probleme. Zbog toga je potrebno na vrijeme reagirati i pomoći djetetu da prevlada trenutne poteškoće kako bi se razvilo u zdravog i odgovornog pojedinca. Ukoliko dijete „odskače“ od svojih vršnjaka u više situacija ili duži period, a time šteti sebi ili drugima, potrebno je potražiti dodatnu stručnu pomoć ukoliko roditelji/skrbnici nisu u mogućnosti sami utjecati na dijete.

Ti problemi kod djeteta se mogu javljati:

 • U školskom okruženju (npr. neprimjereno ponašanje, niži uspjeh od sposobnosti, neizvršavanje obaveza),
 • U obiteljskom okruženju (npr. nepoštivanje autoriteta roditelja i dogovora, nasilje prema članovima obitelji),
 • Među vršnjacima (npr. povučenost, česte svađe ili traženje „lošeg“ društva),
 • U odnosu prema samom sebi (npr. ovisnost, samoozljeđivanje i druga rizična ponašanja)

Također, ako dijete čini kaznena ili prekršajna djela, to je već velik alarm za uzbunu da nešto u funkcioniranju djeteta treba promijeniti. Isto tako, ukoliko se dijete nalazi u stresnoj situaciji ili općenito imaju teškoće u prevladavanju određene životne situacije te je potrebna privremena podrška i usmjeravanje i/ili krizna intervencija, možete pozvati naše stručnjake.

Usluga mobilnog tima doprinosi:

 • Prevenciji razvoja problema u ponašanju kod djeteta, a time i prevenciji izdvajanja djeteta iz obitelji
 • Unaprjeđenju kvalitete života korisnika i njihovih obitelji
 • Ravnopravnosti i uključenosti svih članova društva
 • Širenju socijalnih usluga u zajednici
 • Razvoju specifičnih znanja i vještina kod korisnika

Kao jedan od partnera koji je ključan u provedbi pružanja navedene usluge je Program građanske demografske inicijative. P.G.D.I. je neprofitna organizacija iz Belog Manastira koja ima bogato iskustvo u organizaciji aktivnosti za djecu, mlade i obitelj te odlično poznaje korisnike tog kraja. Uloga P.G.D.I. je osiguravanje suradnje s korisnicima i prostora za provedbu programa multidisciplinarnog mobilnog tima za korisnike s područja Belog Manastira te organizacija okruglog stola u svrhu promocije projekta.

Kome se obratiti?

Možete se obratiti na telefon 031/272-953 ili putem e-mail adrese kristina@cnzd.org.


Pružanje psihosocijalne pomoći i podrške

Jedna od aktivnosti projekta USMJERi se! jest usluga pružanja psihosocijalne pomoći i podrške djeci i mladima.

Tijekom programa psihosocijalne pomoći i podrške radit će se na:

 • osnaživanju korisnika za aktivnu participaciju u lokalnoj zajednici,
 • razvijanju novih znanja i vještina s ciljem poboljšanja kvalitete života korisnika,
 • poticanju davanja vlastitog doprinosa zajednici kroz talente i kompetencije korisnika,
 • prepoznavanju potreba pojedinca i zajednice

kako bi se omogućila socijalna uključenost svih građana bez obzira na spol, nacionalnost, razinu obrazovanja, socioekonomski status i drugo.

S obzirom na uočeni rizik, usluge psihosocijalne pomoći i podrške pružat će se djeci, mladima i njihovim obiteljima u  svrhu  prevencije devijantnih oblika ponašanja i povećanja socijalne uključenosti.

Naš je zadatak:

 • Osnažiti svoje korisnike za aktivnu participaciju u lokalnoj zajednici!
 • Pomoći u razvijanju novih znanja i vještina!
 • Pozitivno djelovati na kvalitetu života korisnika!
 • Poticati doprinos korisnika zajednici kroz talente i kompetencije korisnika!
 • Slušati i prepoznavati potrebe pojedinca i zajednice!
 • Omogućiti socijalnu uključenost svih građana bez obzira na spol, nacionalnost, razinu obrazovanja, socioekonomski status i dr.

U narednom razdoblju CNZD će kroz ovaj projekt, ali i kroz druge izvore i resurse, ulagati u profesionalne kompetencije voditelja projekta, odgajatelja u poludnevnom boravku i stručnjaka u multidisciplinarnom timu kako bi bili u mogućnosti pružiti kvalitetnu uslugu. Svoje znanje stručnjaci CNZDa kroz ovaj projekt prenijet će drugim stručnjacima koji rade s ciljnim skupinama kako bi se unaprijedila njihova znanja i vještine za suočavanje s profesionalnim izazovima.


Vijesti i članci projektaCentar za socijalnu skrb Beli Manastir

ROMSKI RESURSNI CENTAR

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda