Otvaranje poludnevnog boravka u školi!

Poludnevni boravak u Osnovnoj školi Darda službeno je otvoren!

Prije početka nastave, prostor je škole opremljen i adaptiran u svrhu održavanja poludnevnog boravka za 12 korisnika u 2 smjene.

Tako su zadovoljeni preduvjeti za provedbu odgojno-obrazovnog rada, organiziranog provođenja slobodnog vremena, suradnje s roditeljima korisnika i stručnim suradnicima škole.

Aktivnostima odgojno-obrazovnog rada i organiziranog provođenja slobodnog vremena povećat će se razina uspješnosti korisnika u izvršavanju nastavnih i izvannastavnih aktivnosti. Djeca i mladi  sudjelovat će u sljedećim aktivnostima:

  • Izvršavanje školskih zadaća i obaveza
  • Socijalizacijske i komunikacijske radionice
  • Sportske radionice
  • Kulturne radionice
  • Kreativne radionice
  • Informatičke radionice
  • Zajedničke aktivnosti slobodnog vremena

U radu poludnevnog boravka bit će uključeni i volonteri koji predstavljaju veliku snagu ove organizacije. U 2019. godini CNZD je imao 1116 aktivna volontera s 3085 odrađenih volonterskih sati. Zbog primjera dobre prakse u drugim poludnevnim boravcima, volonteri će sudjelovati u svim aktivnostima projekta te će ujedno proći i edukaciju za rad s djecom i mladima s problemima u ponašanju.

OŠ Darda ima neizostavnu ulogu u provedbi ovog programa jer će se većina aktivnosti provoditi u njihovim prostorima, stručni djelatnici škole sudjelovat će u selekciji djece i mladih kojima će projektne aktivnosti biti namijenjene te pratiti njihov napredak.

S obzirom da po Zakonu o socijalnoj skrbi, Obiteljskom zakonu i Zakonu o sudovima za mladež centri za socijalnu skrb donose Rješenja o uključivanju korisnika u tretman poludnevnog boravka te prate njihov napredak, a ujedno imaju i pregled potreba na koje je moguće odgovoriti projektnim aktivnostima, kvalitetna suradnja s nadležnim CZSS Beli Manastir je neophodna

Svi navedeni dionici koristit će svoja znanja i dostupne resurse kako bi zajednički doprinijeli ostvarenju cilja projekta – socijalnoj uključenosti i prevenciji razvoja problema u ponašanju kod djece i mladih.