Održane edukativna i kreativna radionica „Moj mozak“