Uključivanje volontera u rad poludnevnog boravka

Važan segment poludnevnog boravka je i mogućnost uključivanja članova lokalne zajednice u rad s djecom i mladima s problemima u ponašanju.

Mladi su ljudi posebno zainteresirani za volonterski angažman u tretmanu poludnevnog boravka što je vidljivo iz činjenice da je u protekloj godini sudjelovalo više od 100 volontera koji su ostvarili preko 3000 volonterskih sati u radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju. 

Prednosti uključivanja volontera u rad su dvojake. Naime, korisnicima se pruža pomoć mladih ljudi različitih profesija uz izgradnju odnosa. Uspostavljanjem kvalitetnih odnosa s drugim, odraslih osoba razvija se i osjećaj vlastite vrijednosti i prihvaćenosti. S druge strane, volonteri stječu profesionalne i osobne kompetencije koje će im biti korisne u daljnjem životu i u poslu uz doživljaj doprinosa lokalnoj zajednici. 

S obzirom da rad poludnevnog boravka obuhvaća direktan rad s osjetljivom ciljnom skupinom, potrebno je osigurati da ljudi koji su spremni pružiti podršku djeci i mladima s problemima u ponašanju imaju potrebna znanja i vještine za kvalitetan rad. Osim toga, važno je osigurati da tijekom navedenog rada ne bude nanesena šteta niti korisniku niti volonteru. Iz navedenog razloga, u Centru za nestalu i zlostavljanu djecu uključivanje volontera u rad poludnevnog boravka obuhvaća upoznavanje volontera s tretmanom poludnevnog boravka, selekcija i edukacija volontera.

Rad se volontera kontinuirano prati i nadzire te im se pruža pomoć i podrška u njihovom radu. Centar vodi dokumentaciju vezano uz volonterski angažman te se volonterima izdaju potvrde o odrađenim volonterskim satima, kao i potvrde o stečenim kompetencijama tijekom volontiranja.

U sklopu projekta USMJERi se! volonteri su uključeni u sve projektne aktivnosti te daju važan doprinos uspješnosti i kvaliteti našeg cjelokupnog djelovanja.