Zašto smo se USMJERili prema Dardi?

Svrha projekta USMJERi se! je širenje mreže socijalnih usluga na području OBŽ-a namijenjenih djeci i mladima s problemima u ponašanju kojima će se povećati njihova uključenost u društvo.

Pojam problema u ponašanju obuhvaća slojevit kontinuum fenomena koji se razlikuju prema obliku, intenzitetu, trajanju, uzroku, spolu, dobi, stupnju rizika i prognozi daljnjeg funkcioniranja djeteta ili mlade osobe. Istraživanja pokazuju da između 2% i 20% školske populacije ispoljava neki oblik problema u ponašanju.

Takva ponašanja ometaju djetetov uspješan razvoj, no predstavljaju izazov i zajednici zbog čega djeca i mladi s problemima u ponašanju nerijetko nailaze na nerazumijevanje i stigmatizaciju te bivaju neprihvaćena u svojoj socijalnoj sredini.

Kroz proces deinstitucionalizacije, program poludnevnog boravka u školi polučio je odlične rezultate te se pokazalo da je usklađen s potrebama korisnika i članova njihove obitelji jer se primjenjuje u prirodnoj sredini i podrazumijeva stalnu evaluaciju i međuresornu suradnju. Prema Operativnom planu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi (2014. – 2016. (2018.)) jedan od ciljeva je deinstitucionalizacija 40% djece i mladih s problemima u ponašanju, odnosno osiguravanje izvaninstitucionalnog tretmana za sve korisničke skupine, posebice na područjima na kojima takve usluge nisu dostupne.

Područje nadležnosti CZSS Beli Manastir područje je na kojem ne postoji izvaninstitucionalni tretman za djecu s problemima u ponašanju, a unutar navedenog područja identificirana je posebna potreba rada s djecom u OŠ Darda koju pohađa više od 450 učenika od kojih je 60% Hrvata, 20% Roma, 9% Mađara, 9% Srba i 2% djece ostalih nacionalnosti. Zbog specifičnog načina života svake skupine zapažen je velik broj neopravdanih izostanaka djece iz škole, napuštanje osnovnoškolskog obrazovanja, loš socioekonomski status, stihijsko provođenje slobodnog vremena, nezadovoljavanje osnovnih potreba djece te manjkava briga i nadzor roditelja, a sve navedeno predstavlja rizik za razvoj problema u ponašanju kod djece, kao i za socijalnu isključenost.

Tijekom 2017. godine u sociopedagoškom tretmanu CZSS Beli Manastir bilo je 14 maloljetnika iz Darde, a prema njih 5 provođene su odgojne mjere. U tretmanu obiteljsko – pravne zaštite u protekloj godini evidentirano je 15 obitelji iz općine Darda, dok je zajamčenu minimalnu naknadu (ZMN) koristilo 510 korisnika. Općenito, na području CZSS Beli Manastir tijekom 2017. godine evidentiran je 2201 korisnik ZMN, a početkom 2018. više od 2500 korisnika, što govori o siromaštvu ovoga kraja te o riziku za socijalnu isključenost.

Projektom će se otvoriti poludnevni boravak u školi na području općine Darda čime će se osigurati uvjeti za provođenje tretmanskog rada s 24 djece s problemima u ponašanju i članova njihovih obitelji. Djeci i mladima s problemima u ponašanju pružat će se psihosocijalna pomoć i podrška u svrhu prevencije devijantnih oblika ponašanja i povećanja socijalne uključenosti. Nadalje, bit će omogućeno i funkcioniranje multidisciplinarnog mobilnog tima, odnosno terenski rad obučenih stručnjaka na području OBŽ u svrhu posjeta i savjetovanja minimalno 30 obitelji u potrebi za psihosocijalnom pomoći. Također, projektom će se jačati kapaciteti stručnjaka koji rade s djecom i mladima, kroz edukativne aktivnosti koje će biti provedene na području 5 županija.

Uključivanje ciljanih korisnika na području OBŽ bit će omogućeno zajedničkim djelovanjem prijavitelja i 4 partnera koji uključuju ustanovu socijalne skrbi, odgojno-obrazovnu ustanovu te 2 organizacije civilnog društva od kojih jednu uspješno vode pripadnici romske nacionalne manjine u Dardi.

Razmjenom informacija i upućivanjem na ciljane korisnike, omogućit će se sinergijsko djelovanje navedenih dionika u svrhu smanjenja razine društvene isključenosti pogođenih skupina. Potaknuti uspješnim tretmanima poludnevnog boravka u drugim gradovima, Centar otvara novi poludnevni boravak uz mnoštvo drugih popratnih aktivnostima kako bi se doprinijelo djeci, mladima i njihovim obiteljima na ovome području!