Područja i sadržaj rada poludnevnog boravka

Tretman poludnevnog boravka USMJERi se! sveobuhvatan je pristup djeci i mladima s problemima u ponašanju kojim se nastoji odgovoriti na potrebe svih korisnika. Tretman obuhvaća nekoliko ključnih domena rada:

Obrazovanje

S korisnicima uključenima u tretman poludnevnog boravka primarno se radi na domeni obrazovanja. Djeci i mladima u poludnevnom boravku osigurava se podrška u obrazovanju organiziranjem instruktivnog rada iz predmetnih područja, pomoći u učenju i pisanju zadaća, upoznavanjem s prikladnim metodama učenja, poticanjem i vršenjem nadzora nad redovitim pohađanjem nastave, pružanjem pomoći u nadoknađivanju eventualnih obrazovnih zaostataka, usvajanjem znanja iz područja opće kulture te poticanjem interesa za život u zajednici. Navedenim oblicima rada nastoji se osigurati uspješan završetak razreda kojeg korisnik pohađa, ali i stjecanje znanja, vještina i strategija za završavanje školovanja općenito te stjecanje odabrane kvalifikacije.

Slobodno vrijeme

Tretman poludnevnog boravka osigurava korisnicima organizirano provođenje slobodnog vremena u svrhu razvoja pozitivnih interesa, interesa za nove sadržaje, usvajanja novih znanja i vještina, poticanja djece i mladih na razvoj kreativnosti, pronalaženja i njegovanja uočenih sklonosti i talenata te navikavanja na strukturirano provođenje slobodnog vremena. Sve navedeno doprinosi razvoju cjelokupne osobnosti, doživljaja vlastite kompetencije te osobnom rastu i razvoju svakog korisnika.

Radne navike

Tretman poludnevnog boravka usmjeren je na razvoj radnih navika kod korisnika s ciljem njihovog osposobljavanja za samostalan život i skrb o sebi – kao što je održavanje higijene i urednosti prostora u kojem borave, na razvijanje navika pospremanja prostora koji koriste, na poštivanje tuđeg rada i tuđe imovine.

 Odnos prema sebi i drugima

Odgajatelji poludnevnog boravka rade s korisnicima na odnosu prema sebi i drugima. Ciljevi su takvog rada prihvaćanje sebe i drugih, razvoj vlastite aktivnosti, poticanje separacijskih procesa te samopercepcija vlastitog odgovornog i neodgovornog ponašanja.

Socijalni i emocionalni razvoj

Korisnicima se osigurava kontinuirani individualni rad s odgajateljima te im se pruža mogućnost individualnog psihosocijalnog savjetovanja upravo s ciljem osiguravanja pravilnog psihosocijalnog i emocionalnog razvoja, kao i vještina za samostalan, produktivan život i rad u zajednici. U individualni se rad korisnici uključuju ili samoinicijativno ili prema prepoznatoj potrebi.

Briga o zdravlju

Brigu o zdravlju kod korisnika odgajatelji nastoje potaknuti uključivanjem korisnika na sportske aktivnosti, poticanjem tjelesne aktivnosti, razgovorima o pravilnom načinu brige o zdravlju, edukativnim radionicama na temu zlouporabe alkohola i psihoaktivnih tvari te štetne posljedice istih.

Rad s obitelji

U okviru tretmana poludnevnog boravka, osim rada s korisnicima, organiziran je i rad s članovima obitelji. Odgajatelji svakodnevno surađuju s roditeljima/skrbnicima, informiraju ih o ponašanju i napretku korisnika tijekom boravka u poludnevnom boravku, upozoravaju ih na propuste i pomažu im u odgoju. Rad je usmjeren na poticanje pozitivnog međusobnog prihvaćanja, primjerene komunikacije i razvijanje osjećaja prisnosti, povjerenja i razumijevanja.