Radionica socijalnih vještina “Timski rad”

Korisnici poludnevnog boravka u Vinkovcima su sudjelovali 26.siječnja 2021. godine u radionicama socijalnih i komunikacijskih vještina na temu „Timski rad“. Važno nam je da naši korisnici osim podrške na odgojno – obrazovnom radu usvoje i druge vještine koje će im pomoći u svakodnevnom životu.