Pripreme za početak nove školske godine

Kako bi poludnevni boravci u Osijeku, Vinkovcima, Našicama, Slavonskom Brodu, Virovitici i Požegi bili spremni za nastavak rada s djecom i mladima i u školskoj godini 2017./2018., pripremili smo za njih start-pakete koji sadrže razne korisne proizvode.

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu je u suradnji s knjižarom Advance knjižarom i papirnicom u Osijeku osigurao uredski materijal i sve ostale materijale koji će našim korisnicima pomoći u savladavanju obrazovnih zadataka i iskazivanju njihovih kreativnih sposobnosti!

Odgovori