Provedena kreativna aktivnost „Izrada vjetrenjača“ u prostorijama poludnevnog boravka

U našem poludnevnom boravku u Vinkovcima  u lipnju 2020. godine održana je zanimljiva kreativna radionica, možda i vi dobijete ideju za zanimljivu aktivnosti s vašom djecom ili korisnicima!