Radionica pružanja prve pomoći!

Volonteri Crveni Križ Osijek jučer su naše korisnike poludnevnog boravka u Osijeku upoznali s postupcima pružanja prve pomoći! Svi smo se dobro zabavili i naučili nešto novo ili se podsjetili o postupanju u situacijama kada je ljudima ugrožen život!