Otvorenje poludnevnog boravka u Porgoraču

U sklopu projekta „Budimo uključeni – mjesto za nas“ u Podgoraču otvoren je poludnevni boravak za djecu i mlade s problemima u ponašanju kojeg provodi Centar za nestalu i zlostavljanu djecu u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Našice i Osnovnom školom Hinka Juhna Podgorač.

Povodom otvaranja poludnevnog boravka održana je medijska konferencija, 28. rujna 2020., a osim predstavnika Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, o značaju pokretanja ovog projekta u Podgoraču govorili su i ravnateljica Centra za socijalnu skrb Našice Mirjana Rajković, pročelnica upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Ivana Stanić te saborska zastupnica, članica Odbora za obitelj, mlade i sport, Romana Nikolić.