Informatičke radionice

Veliku pažnju u poludnevnim boravcima posvećujemo i razvijanju medijske pismenosti, digitalnih vještina, informatičkih znanja i ponajviše sigurnom korištenju interneta. Kako nam je na nekim od informatičkih radionica bilo možete vidjeti u galeriji: