Održane edukativna i kreativna radionica „Što je Halloween“