Stigao Sv. Nikola

Danas su naši korisnici poludnevnih boravaka u Dardi i Podgoraču dobili prigodne poklone za Svetog Nikolu, koje je osigurala saborska zastupnica Romana Nikolić te joj se od srca zahvaljujemo za donaciju koja je razveselila naše Legose