Uskrs u Našicama

Marljiva ekipa poludnevnog boravka u Našicama, također je krenula s izradom uskrsnih dekoracija.