Vježba “Za vrijeme potresa”

Korisnici poludnevnog boravka u Virovitici imali su priliku proći kroz evaluacijsku vježbu za vrijeme potresa!