Igra „Pogodi što mislim o tebi“ – razvijanje socijalizacije i pozitivne slike o sebi i drugima