Radionica za razvoj socijalnih i komunikacijskih vještina “Kontrola emocije ljutnje“

U Vinkovcima nastavili s provedbom radionica za razvoj socijalnih i komunikacijskih vještina. U ožujku su na redu bile „Kontrola emocije ljutnje“