Izlet korisnika poludnevnog boravka u Podgoraču i Našicama, posjetili smo Orahovicu!