Naši korisnici i svoje ljetne praznike provode u poludnevnom boravku u Podgoraču