U Podgoraču smo obilježili i Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama