U rujnu je održana kreativna radionica na temu „Jesen u boravku“